tirsdag 12. august 2014

Båtførerprøven - Tema som er spesielt viktige

I juni 2014 var jeg på kurs før jeg tok båtførerprøven.
Under kurset skrev jeg endel notater, blant annet det viktigste pensum for båtførerprøven.

I tillegg skrev jeg følgende oversikt over
tema som er spesielt viktige for båtførerprøven:

Sjømerker - i kartet og virkeligheten
Stake eller båke med peker
Nord, øst, sør og vest merket.

Symbol i kartet:
Skvalpeskjær
Sektor på fyrlykter

Sjøveisregler; Hvem skal vike for hvem?
2 motorbåter har krysssende kurs
2 seilfartøy har kryssende kurs
Motorbåt og seilfartøy har kryssende kurs.
Seil og motorfartøy har kryssende kurs med ferge/frakteskip i trangt farvann.

Lanterner
Lanterneføring for motorbåt og seilbåt.

Pensum Båtførerprøven - Dette må man vite

I juni 2014 var jeg på kurs før jeg tok båtførerprøven.
Under kurset skrev jeg endel notater, blant annet det viktigste pensum for båtførerprøven.

I tillegg skrev jeg følgende oversikt over hva man bør kunne til båtførerprøven:
Flyteutstyr: farge, antall, type, vedlikehold

Stabilitet: vann i bevegelse, hvor i båten plassere last og tyngdepunkt

Manøvrere: Med eller mot strømmen, fortøyning, oppankring, baug mot bølger

Utstyr: minimum; årer, øsekar, flyteutstyr og dregg

Knuter: flaggstikk, båtmannsknop, halvstikk, pålestikk, åttetallsknop

Motor: bensindamp, utlufting, dieselfilter (bytte ofte), kjøling, dødmannsknapp

Fredningstid: fuglereservat, eks. Hvaler

Nødsignaler: Vifte med armer, VHF kanal 16, SOS, epirb, fallskjermbluss, vedvarende lyd, N over C flagg, mayday.

VHF: rekkevidde, nød og lytte til kanal 16, tlf. 120.

Ulykker: Oftest i pent vær, bekledning (ull innerst), ligge rolig ved båten.

Sjømannskap: runde odde, pålandsvind (vind mot land), slep i dårlig vær, drivanker

Førstehjelp: brannskader, nedkjøling, drukning, alkohol.

Ansvar: Fører og eier, kunnskap hos flere.

Forsikring: Kasko, ansvarsforsikring

Sjøveisregler: vikeplikt styrbord, innhentende, møtende, seilbåt mot motorbåt, seilbåt mot seilbåt, nyttebåt, motorbåt og seilbåt, styrbord i trang led eller separasjon.

Staker: lateral (rød og grønn), karninal (nord, sør osv. merker), jernstaker med peker, varder, båker, badebøyler, leimerker,separasjonsmerker, midtgrunnemerker (BRB).

Lanterner: Båt bakfra, båt forfra, sektorer, seilbåt med motor, båt over 50 meter, ankerlanterne, når

Flagg: Dykkerflagg, N over C flagg

Lydsignal: fem korte, tåke (et langt), styrbord, babord, akterover, innhentende, trang lei.

Båtførerprøven - Det viktigste pensum

Båtførerprøven - Det viktigste pensum

Under følger notater fra kurs i båtførerprøven fra juni 2014:


* Jernstaker
stake peker der det er dypt vann


* Lanternemerker/laternalmerker
    rød stake = hvit på kart,
    grønn stake = sort på kart
rød stake, skrå topp, hvitt i kart
grønn stake, spiss topp, sort i kart


* Kardinalmerker, viser kompassretning til dypeste farvann
kjør nord for nordmerket,
sør for sørmerket osv.
nordmerket: sort øverst, gul nederst, to piler opp, spiss topp
sørmerket: gul øverst, sort nederst, to piler ned, flatt topp
østmerket: sort øverst og nederst, gul i midten, piler fra hverandre, spiss topp
vestmerket: gul øverst og nederst, sort i midten, piler mot hverandre, en slags v, flatt topp


* Bademerke, spesialmerke: maks 5 knop innenfor 50 meters avstand


* Senterledmerke: “Den gule stripen i veien”, hold styrbord for denne


* Båker og varder
    Kartsymbolet er en stjerne med fire tagger, supplert med en B for båke og en V for varde


* Midtgrunnemerke
Merket frittliggende fare eller grunne, også kalt
       midtgrunnemerke. Trafikken kan gå på alle

       sider av grunnen eller faren som er markert.


* I kart:
    - kryss og tall = dybde i sjøen
    - kryss med 4 prikker = skvalpeskjær
    - WC = utedo
    - rød krøllete linje = undervannskabel, strøm, obs ifm
      ankring
    - rød striplete linje = rør, kloakk, obs ifm ankring
    - lengdegrader: øst/vest for Greenwich i London


- Må kunne følgende i kart:
    - ta ut en posisjon
    - sette ut en posisjon
    - i kart i oppgaver er på tvers = 90 grader for deg


* Lyskarakterer for fyr, fyrlykt og lanterner:
    - Fyr gir hvitt, rundlysende lys og kan sees på 20 nautiske
      mils avstand
    - Fyrlykter gir sektorlys og lyset viser hvor leia går, naviger
      etter hvitt sektorlys
    - Lanterner viser normalt hvitt, grønt eller rødt rundlysende
      lys
    - Det finnes 4 kategorier for lyskarakter: fast, okkulterende,
      blink og isofase.
    - Fast (F): Lyser sammenhengende og ubrutt
    - Okkulterende (Oc): Lysperioden er lengre enn
      mørkeperioden
- Isofase (Iso): Lys- og mørkeperiodene er like lange
- Blink (Fl, flash): Kort lysperiode og lang mørkeperiode
     - Eks: Iso 6s: lyser like lenge som mørkt, dvs 3 blink, varer
       tilsammen 6 sekunder
    - Eks: Oc (2): Gruppeokkulterende, tallet i parantes angir
      antall mørkeperioder


* Fuglereservat:
    Varierer fra sted til sted, men ca 15- april - 15. juli, hold
    minst 50 meters avstand


* Kloakk: minst 300 meter fra land


* Fyrlykter: rødt og grønt viser begge urent/farlig farvann. Kun hvitt lyd indikerer sikkert farvann.
De fleste fyrlykter har tre farger: rødt, grønt og hvitt i avgrensete sektorer.
Kystfyr lyser hvitt og gir sjøførende første landkjenning.


Om natta kan du seile fra fyr til fyr – du bør da se hvitt lys både forut og akter, både fra det fyret du styrer mot og det fyret du har passert. Hvit sektor har som oftest en grønn sektor på den ene siden og en rød på den andre. Det er fordi du skal vite hvilken retning du skal styre for å komme tilbake til den hvite sektoren. Hvit sektor er som oftest trygg, men du må likevel sjekke i kartet.


* Fart, tid, strekning:
    - 1 nautisk mil = 1852 meter
    - 1 nautisk mil = ca 1 breddeminutt = 10 kabellengder
      (bruk høyre kant i kart for å finne antall breddeminutter og
       dermed avstand)
    - Kun ved ekvator er 1 lengdegrad = 1 breddegrad,
       lengdegradene går sammen ved 
polene
    - 1 breddegrad = 60 breddeminutter = 60 nautiske mil
    - Strekning = fart x tid


* Lanterner på båt og dagsignaler:
    - Lanterner skal brukes fra solnedgang til soloppgang og
      ved dårlig sikt
    - Rød og grønn lanterne på båt = 225 grader tilsammen,
     dvs 112,5 grader hver. Hvit
lanterne er 225 grader forut og
      135 grader akterut.
    - Forskjell på lanterner på seilbåt og motorbåt: seilbåt har
      ikke (hvite) topplanterner
    - Vikeplikt for styrbord og motorbåt viker for seilbåt
    - Småbåter mindre enn 7 meter og kjører under 7 knop:
      bare nødvendig med hvit lanterne
    - Småbåter mindre enn 7 meter og kjører over  7 knop:
      nødvendig med hvit lanterne + rød
og grønn lanterne
    - Robåter kan brukes f.eks lykt som lanterne
    - Fartøy som er 50 meter eller lengre: Har 2 topplanterner
    - To røde lys i topplanternen = Ikke under kommando
    - Dykkerflagg, hvitt, rødt, blått = dykkere i sjøen
    - Fiskefartøy: grønn over hvitt/gult lys eller rødt over
      hvitt/gult
    - “Jo flere lys i topplanternen jo hold deg lenger unna”
    - Ellers: søk på sjøveisreglene lovdata i Google


* Nød og annet:
    - Flytevest:
- Skal være CE-merket
- Skal være én flytevest til hver person ombord i
         båten
- Skal være tilgjengelig i båten
- Skal ha en godt synlig farge
    - Redningsvest:
        - Krav: Skal holde munn minst 10 (12?) cm over vannet


* På båt:
    - fribord
    - vannlinje
    - akterspeil


* Anker: skal minimum være 3 ganger så lang som dybden


* Knuter: må kunne gjenkjenne bilde av 5 knuter
    - pålestikk
    - dobbelt halvstikk
    - båtmannsknop (spleise tau)
    - flaggstikk (spleise tau)
    - åttetallsknute
   
* VHF: Very High Frequency
    - Nød og kallesignal: 16
    - Nødkalling: 1) “mayday” 3 ganger, 2) “Dette er ...” (navn
     på båt og kallesignal)


* Regler:
     - Under 16 år: opp til 10 hk, 10 knop og 8 meter
- Over 16 år: opp til 25 hk, 8 meter
- Båtsertifikat: opp til 15 meter, ubegrenset
         motorstørrelse
- Kystskippersertifikat, D5: opp til 24 meter


* Sjøveisreglene:
    - må følges av alle fartøyer uansett størrelse
    - At et fartøy er underveis betyr at det ikke er for anker  
      eller ...
    - Lystbåter skal holde av veien for
        - nyttetrafikk   
        - fartøy i separasjonsområde (hovedleien markert i
       kart)
        - et fartøy som holder på å fiske
    - Vikeplikt:
        - vikeplikt fra høyre
        - Motorbåt viker for seilbåt (for seil)
        - Seilbåt som er nærmest vinden må vike for møtende
        seilbåter
    - To seilbåter som møter hverandre: babord halser 
              (vind på babord side) viker for
styrbord halser
    - Motorbåt og seilbåt viker for nyttefartøy


* Fartøyskategorier:
    - A: havgående
    - B: utenfor kysten
    - C: langs kysten
    - D: beskyttet farvann


* Registrering av båt: Ikke krav til registrering i båtregister, men forsikringsselskap kan likevel kreve del.


* Sjøvettreglene:
    - For små fritidsmåter ta alltid med:
        - flyteutstyr, øsekar, årer og dregg
    - Bruk redningsvest eller flyteplagg
    - Promillegrensen er 0,8 for fritidsbåter, lavere for større
       fartøy


* Været: Lite om vær, bølgehøyder etc. på eksamen


* Flaggregler:
    - I havn følges reglene som gjelder på land (mellom
      soloppgang og solnedgang, men ikke

      før 08.00 og ikke senere enn 21.00).
    - I Nord-Norge: 10.00 til 15.00 i mørketiden.
    - Krav å flagge i utlandet. Frivillig i Norge.


* Utkikk:
    - Ethvert fartøy er pålagt å holde utkikk til enhver tid
    - Å holde utkikk vil si å bruke syn, hørsel og andre midler
     (VHF, evt radar)
    - Vurder hele tiden faren for sammenstøt


* Sikker fart: avhenger av
    - sikt
    - trafikktetthet og trafikksituasjon
    - vind, sjø, strømforhold
    - plassering


* Lydsignaler:
    * * * * * (5 støt)     = Jeg forstår ikke din manøver, flytt deg
    -------- (et langt støt)
    = Varsel om adkomst (trang lei)
*             = Jeg svinger styrbord
**             =  Jeg svinger babord
***             =  Jeg har maskinkraft bakover/akterover
--------  hvert 2. min    = Tåke


* Nødsignaler: internasjonale nødsignaler:
    - Oransjefarget røyk
    - SOS med lykt
    - EPIRB (elektrisk peiler)
    - Rødt fallskjermbluss
    - Mayday på kanal 16 på VHF
    - Vifte med begge armer
    - Spesielle flagg, N over C


- Bensindamp er tyngre enn luft og er eksplosivt. Lufting av motorrom, og jevnlig kontroll for lekkasjerer er derfor viktig.


* Teknisk:
    - Logg = fartsmåler
    - Ekkolodd
    - AIS = Automatic Identification System, påbudt for båter over 24 meter
    - GPS, kartplotter, kartdatum
    - Radar
    - Nødpeilesender


* Misvisning og deviasjon:
- Misvisning er forskjellen på geografisk nord og
         magnetisk nord.

         Misvisning  er avgitt i kompassrosen på alle kart.
- Deviasjon er avvik pga lokal magnetisme ombord i
        båten du befinner deg i . Det er en

        deviasjonstabell for hver båt.
    - Når du går fra kompasskurs (KK) via magnetisk kurs
      (MK) til rettvisende kurs (RK)

    - Vestlig misvisning er deviasjon er negativ (-)
    - Østlig misvisning og deviasjon er positiv (+)
    - Huskeregel: øst med klokken = + vest
    - RK = KK + deviasjon + deviasjon


Knuter og stikk:
pålestikk, båtmannsknop, flaggstikk, åttetallsknop,

Gode ressurser for å teste deg selv, inkludert eksempel på en tentamen: