torsdag 2. april 2009

G20-landene, selv de som har rekordgjeld, gir mer penger til IMF og Verdensbanken

G20-landene er enige om å gi over 1000 milliarder dollar til Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken skriver VG i dag.

Blant G20-landene er USA og Storbritannia.
USAs utenlandsgjeld er på over 11000 milliarder dollar (mars 2009).
Og Storbritannias gjeld er rekordhøy.

Hvem av G20-landene er det som gir mest til IMF og Verdensbanken? Det kan
vanskelig være USA eller Storbritannia. For da må de låne enda mer penger
for å gi disse videre. Hadde jeg vært dem som lånte disse landene penger hadde ihvertfall ikke jeg lånt dem mer penger. Ihvertfall ikke når de ikke klarer å vise at de kan redusere gjelden. Under Bush sin tid økte USAs utenlandsgjeld enormt. Bush viste ingen tegn til å prøve å redusere gjelden. Heldigvis ser det ut som Barack Obama viser større evne til å ville redusere gjelden.

Ingen kommentarer: