onsdag 18. mars 2009

KID-nummeret på regninger

KID-nummer på regningen kan være en utfordring. Fordi de kan være så vanvittig lange. Godt over 20 tall. Da er det lett for å gjøre en feil. Slik at betalingen ikke blir registrert på deg.

Og hvis man taster feil KID-nummer ved inngåelse av en avtalegiro så vil aldri betalingen registreres på deg. Så da kan man være så uheldig som en person Dagbladet skriver om som har betalt en annens strømregning i hele 10 år! Fordi det ble skrevet feil KID-nummer ved inngåelse av en avtalegiro for 10 år siden.

Så da får man håpe at man er kunde i bedrifter som ikke har så lange KID-nummer på regningene sine. For de er ofte unødvendig lange.

Og så er det verdt å dobbeltsjekke at man har skrevet rett. For din egen skyld.


2 kommentarer:

anthony-lion sa...

Det eg gjør når eg taster inn KID-nr er at eg tar en blyant og setter loddrette streker mellom annethvert tall. Mye enklere å taste dem inn korrekt da...

Karina sa...

hmm...hos meg kommer det opp at kid er ugyldig hvis e har skrevet feil :D veldig greit..ellers tar e og to og to tall med strek...veldig greit