lørdag 14. februar 2009

TV2 Underholdning

TV2 har gjennomgått en stor forandring på nettet de siste månedene. Med nettsider som TV2 Underholdning, TV2 Nyhetene og TV2 Sporten så ser det ut som de klarere har villet dele opp sitt nettinnhold.

Og designet på hver av disse nettsidene har blitt veldig elegang. Særlig liker jeg designet på TV2 Underholdning. Nettsiden ser veldig ren og ryddig ut med mange bilder som piffer ytterliggere opp helhetsinntrykket. Bra jobbet!

Ingen kommentarer: