søndag 8. februar 2009

Den nye bankpakken - vil den virke

Regjeringen legger frem en ny kredittpakke. Målet med den er å bedre utlånsrammene til bedrifter og privatpersoner. For problemet i dag er at det er vanskelig å skaffe seg penger.

Det skal opprettes 2 nye fond på tilsammen 100 milliarder kroner. Det refereres at lignende tiltak har hatt god effekt i andre land.

Men er det bare å pøse ut oljepenger for å demme opp for finanskrisen? Er det sånn at jo mer man bruker jo mer demmer man opp for krisen? Jeg tror ikke det, jeg tror det er vel så viktig hvordan pengene brukes. Og hvordan de skal brukes synes jeg regjeringen er for uklare på.

Ingen kommentarer: